November 06 - November 09, 2023

Course Overview

ÇASGEM tarafından verilecek bu eğitim ile şunlar amaçlanmıştır:

Katılımcıya iş yerindeki gürültü tehlikelerinin doğası ve gürültünün insanlar üzerindeki etkilerini anlamasını sağlamak.

Ayrıca, katılımcının iş yerinde ve genel çevrede gürültü değerlendirmeleri gerçekleştirmesini ve çeşitli uyum standartlarına ilişkin ölçüm verilerinin önemini belirlemesini sağlamak..

Learning Outcomes

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcı aşağıdakileri yapabilmelidir:

  • Aşırı gürültüye maruz kalmanın sağlık ve refah üzerindeki sonuçlarını tanımlamak;
  • Mevcut standartlara göre gürültü ölçümünü (dozimetri dâhil) anlamak;
  • Gürültüden kaynaklanan riskleri değerlendirmek için iş yerinde araştırmalar yapmak;
  • KKD dâhil olmak üzere kontrol ihtiyacı ve araçları hakkında tavsiyede bulunmak;
  • Çevresel gürültü değerlendirmesi ve risklerini anlamak ve tavsiyelerde bulunmak;
  • Bu alanlardaki mevcut standartları ve iyi uygulamaları anlamak

Course Content

W503 Course Syllabus_Turkish