October 30 - November 02, 2023

Course Overview

Bu eğitim katılımcıya, işyerindeki tehlikeli maddelere maruziyeti değerlendirme teknikleri konusunu kavramasını ve maruziyet bilgisinin riski değerlendirmek için nasıl kullanılabileceğini anlamasını sağlamayı amaçlar.

Learning Outcomes

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcı:

  • Hava kalitesi izlemenin rolü de dahil olmak üzere sağlık riski değerlendirmesine yönelik genel yaklaşımı tanımlayabilir.
  • Havadaki belirli kirleticileri ölçmek için uygun ekipmanı seçebilir ve uygun bir numune alma stratejisi belirleyebilir.
  • Yönetimin ilgili mevzuata uymasını sağlamak için sonuçları sağlık risk değerlendirmesi amaçlarına uygun bir biçimde sunabilir.

Course Content

W501W501 Syllabus-Turkish